Home Tags บุญมา ป๋งมา ประธาน สร.ขสมก.

Tag: บุญมา ป๋งมา ประธาน สร.ขสมก.

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอองค์การลดจำนวนเดินรถ และจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19

0
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่อนหนังสือขอองค์การลดจำนวนเดินรถ และจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่พนักงานโดยมีข้อความ...