Home Tags ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

Tag: ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ทช.เข้มงวดมาตรการแก้ไข PM 2.5 ตามนโยบายศักดิ์สยาม พร้อมปล่อยละอองน้ำลดฝุ่นและขอความร่วมมือผู้รับจ้างปฏิบัติตาม

0
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)...