Home Tags ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง หลังจากที่ได้ยกเลิกให้บริการชั่วคราว

Tag: ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง หลังจากที่ได้ยกเลิกให้บริการชั่วคราว

การรถไฟฯ เริ่มเดินขบวนรถชานเมืองแล้ว 8 ขบวนหลังจากที่งดเดินชั่วคราว จากสถานการณ์โควิด–19

0
การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง หลังจากที่ได้ยกเลิกให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารและลดความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสารในขบวนรถที่มีเดินปัจจุบัน...