Home Tags ประชุมและอบรมผู้ประกอบการรถบัส

Tag: ประชุมและอบรมผู้ประกอบการรถบัส

สปข.จัดประชุมและอบรมผู้ประกอบการรถบัส“Standard Safety for Tourist Bus”

0
สรุปจากการระดมความคิดเรื่อง มาตรฐานด้านความปลอดภัยรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตยศเส วันที่ 23 พฤษภาคม...