Home Tags ประตูบานเลื่อน

Tag: ประตูบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อนบนรถบัส

ใหม่! นวัตกรรมประตูบานเลื่อนบนรถบัส

0
ประตูบานเลื่อน 028d SLIM ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ในยานพาหนะบางประเภท (โดยเฉพาะยานพาหนะสองชั้นหรือยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบใหม่) เหมาะสำหรับรถโดยสารในเมืองทุกประเภท ประตูบานเลื่อนไฟฟ้า 028d...