Home Tags ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลียคนใหม่

Tag: ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลียคนใหม่

“มิชลิน” แต่งตั้งประธานกลุ่มมิชลินประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลียคนใหม่

0
มิชลินประกาศแต่งตั้ง มานูเอล มอนตานา (Manuel Montana) เข้าดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย...