Home Tags ประเภทของเรือ

Tag: ประเภทของเรือ

7 ประเภทเรือขนส่งสินค้า

หลายคนรู้จักการขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางเรือเป็นอย่างดี เพราะถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการขนส่งที่ได้รับความนิยมอีกวิธีหนึ่ง โดยสามารถบรรทุกสินค้าได้หลากหลายแบบ หลายขนาด และหลายประเภท ทั้งแบบที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์และไม่สามารถบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ได้ แต่เพื่อให้ผู้นำเข้าและส่งออกได้เลือกใช้การขนส่งทางเรือที่ถูกรูปแบบ...