Home Tags ปรับปรุงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง

Tag: ปรับปรุงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง

กรมเจ้าท่า ปรับปรุงท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง รองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  

0
กรมเจ้าท่า มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลและพัฒนาการขนส่งทางน้ำของประเทศ โดยส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำของประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ กรมเจ้าท่า จึงเดินหน้าแผนงานพัฒนาปรับปรุง ยกระดับท่าเรือ รองรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...