Home Tags ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

Tag: ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

ขนส่งฯ ปรับเวลาเดินรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ห้ามวิ่งช่วง 22.00 น. ถึง 04.00 น. เริ่มมีผลวันนี้ (3 เม.ย. 63)

0
กรมการขนส่งทางบก ปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป...