Home Tags ปลดล็อกกฎหมายรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอป

Tag: ปลดล็อกกฎหมายรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอป

“ศักดิ์สยาม” เผยราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงฯ นำ “รถยนต์ส่วนบุคคล”

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงฯ นำ “รถยนต์ส่วนบุคคล” จดทะเบียนให้บริการรับจ้างผ่านแอปแล้ว

0
“ศักดิ์สยาม” เผยราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงฯ นำ “รถยนต์ส่วนบุคคล” จดทะเบียนให้บริการรับจ้างผ่านแอปฯ ด้าน...
เรียกรถผ่านแอป ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือก

มธ.เผยผลโพลล์ คนไทยกว่าร้อยละ 90 หนุน “เรียกรถผ่านแอป” ถูกกฎหมายแต่ 64.3% ไม่เห็นด้วยกับโควต้า หวั่นปิดกั้นโอกาส

0
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ. ดร.สุทธิกร กิ่งเเก้ว...
ปลดล็อกกฎหมายรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอป

“ศักดิ์สยาม” เผย มีกลุ่มรถแท็กซี่ หนุนปลดล็อกกฎหมายรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอป

0
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผย!! ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน กลุ่มประชาชนผู้ให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชัน และกลุ่มรถแท็กซี่ พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่เปิดโอกาสให้รถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชันเป็นบริการขนส่งสาธารณะทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...