Home Tags ปัญญาภิวัฒน์

Tag: ปัญญาภิวัฒน์

ซีพี โฟตอน ร่วมกับ ปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ก้าวไปอีกขั้นกับการ Work-Based Education

0
  Work-Based Education คือ รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) พัฒนาขึ้นใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาในการได้ปฏิบัติงานจริงไม่ใช่อยู่แค่กับทฤษฎีเหมือนเมื่อก่อน...