Home Tags ปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32

Tag: ปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32

23-31 ก.ค. 62 กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรบน ทล.32เพื่อติดตั้งป้ายจราจร แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว

0
  กรมทางหลวง โดยสำนักงานอำนวยความปลอดภัย เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ (Traffic Operations Center)...