Home Tags ปิดสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว

Tag: ปิดสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว

ปิดสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว

“สะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว” ปิดเบี่ยงยาวถึงปีหน้า ทั้งขาเข้า-ขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

0
รฟม.  แจ้งย้ำเตือนการปิดเบี่ยงจราจร บนสะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตลอด...