Home Tags ผลการจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนมิถุนายน 2563

Tag: ผลการจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนมิถุนายน 2563

ขนส่งฯ เผย เฉพาะเดือนมิถุนายน 63 จัดเก็บภาษีรถในเขตกรุงเทพฯ ได้กว่า 776 ล้านบาท

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ผลการจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะเดือนมิถุนายน 2563 จัดเก็บภาษีรถได้กว่า 776...