Home Tags ผู้คิดค้นเครื่องยนต์ดีเซลของโลก

Tag: ผู้คิดค้นเครื่องยนต์ดีเซลของโลก

เปิดตำนานผู้คิดค้นเครื่องยนต์ดีเซลของโลก สู่ค่ายรถ “เอ็ม เอ เอ็น” (MAN) ยนตรกรรมรถบรรทุกเยอรมนี อายุ 260 ปี ที่ล้ำสมัย คงทน

0
หากพูดถึงรถบัสรถบรรทุกส่วนใหญ่ที่เราคุ้นตาและคุ้นเคยที่เห็นกัน บางคนอาจมองไม่ออกถึงความแตกต่าง แต่แท้ที่จริงแล้วนั้น รถบัสหรือรถบรรทุกในแต่ละคันย่อมมีรายละเอียดโครงสร้าง รวมถึงความปลอดภัยและความคุ้มค่าในการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน ซึ่งหากพูดถึง “เอ็ม...