Home Tags ผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย และเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง)

Tag: ผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย และเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง)

จอดสนิท…งานจ้างไม่มี เถ้าแก่รายย่อยรถทัวร์ 30 เข้าร้องทุกข์ถึงนายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาล

0
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย และเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย...