Home Tags ผู้ว่าการรถไฟฯ

Tag: ผู้ว่าการรถไฟฯ

สหภาพรถไฟ..รุก!!!ยื่นหนังสือถึงผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี ขอหลักฐานแสดงวิสัยทัศน์ผู้ว่าการรถไฟฯ

0
17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย...