Home Tags พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

Tag: พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ขนส่งฯ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50%

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก รับส่วนแบ่งค่าปรับ 50% หลังหักเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน...