Home Tags พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

Tag: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

ทำความรู้จักกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน

0
ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 จากที่มีการซื้อ-ขายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์อยู่แล้ว ทำให้เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ หนึ่งในรูปแบบธุรกิจออนไลน์นั่นคือ Cross Border E-Commerce...