Home Tags ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค

Tag: ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค

ขสมก. ร่วมกับ อ.ส.ค. จัดกิจกรรมพาชมฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค แบบไปเช้า – เย็นกลับ

0
โดยนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)...