Home Tags ฟิ้วซ์ โพสต์ (FUZE POST)

Tag: ฟิ้วซ์ โพสต์ (FUZE POST)

“ฟิ้วซ์ โพสต์” แบรนด์ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิน้องใหม่

เปิด 10 จุดเด่น “ฟิ้วซ์ โพสต์” แบรนด์ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิน้องใหม่ที่ร่วมทุนโดย ไปรษณีย์ไทย-JWD-Flash Express

0
แม้ประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ยอดการขนส่งสินค้ากลับมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีจำนวนการซื้อขายและ การจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการสั่งอาหารปรุงสุกมากินที่บ้านหรือสั่งอาหารสดมาปรุงเอง...