Home Tags มอเตอร์เวย์บางปะอิน–นครราชสีมา

Tag: มอเตอร์เวย์บางปะอิน–นครราชสีมา

กรมทางหลวง สรุปยอดรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงสงกรานต์ 64

กรมทางหลวง สรุปยอดรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงสงกรานต์ 64 ชี้ช่วยลดภาระประชาชนกว่า 180 ล้านบาท

0
ตามที่กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี –...
ทางขึ้น-ทางลง เปิดใช้ชั่วคราวมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง–สีคิ้ว ระหว่างวันที่ 9-19 เม.ย. 64

แชร์เอาไว้ดู ! ทางขึ้น-ทางลงมอเตอร์เวย์M6 ช่วงปากช่อง–สีคิ้ว ที่เปิดใช้ฟรีช่วงสงกรานต์นี้

0
ช่วงสงกรานต์นี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการเปิดให้บริการชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์)...

กรมทางหลวง เตรียมประกาศค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทางใหม่อิงราคาตามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม มุ่งนำเงินพัฒนาคุณภาพเส้นทาง

0
กรมทางหลวงเตรียมประกาศอัตราค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา และบางใหญ่-กาญจนบุรี หลัง ครม. มีมติเห็นชอบ เผยสูตรเคาะราคาอิงตามสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เงินเฟ้อ...

กรมทางหลวงเปิดซองข้อเสนอการลงทุนสัมปทาน 30 ปีมอเตอร์เวย์บางปะอิน–นครราชสีมา (M6) และบางใหญ่–กาญจนบุรี (M81)

0
กรมทางหลวงเปิดเผยผลการเปิดซองเอกสารข้อเสนอทางด้านการลงทุนและผลตอบแทน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง...