Home Tags มอเตอร์เวย์บางใหญ่–กาญจนบุรี

Tag: มอเตอร์เวย์บางใหญ่–กาญจนบุรี

กรมทางหลวงเปิดซองข้อเสนอการลงทุนสัมปทาน 30 ปีมอเตอร์เวย์บางปะอิน–นครราชสีมา (M6) และบางใหญ่–กาญจนบุรี (M81)

0
กรมทางหลวงเปิดเผยผลการเปิดซองเอกสารข้อเสนอทางด้านการลงทุนและผลตอบแทน การให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง...