Home Tags มาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง

Tag: มาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง

กลุ่มสินแร่และวัสดุก่อสร้าง รวมตัวช่วยรัฐบาลกู้เศรษฐกิจ

0
กลุ่มเหมืองแร่ระดมพลังรับมือพิษภัยเศรษฐกิจ  ร่วมตั้งสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้างช่วยรัฐแก้ปัญหาผู้ประกอบการและกอบกู้เศรษฐกิจขาลงเพราะผลกระทบไวรัสอู่ฮั่น       ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ...