Home Tags มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Q Cold Chain

Tag: มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Q Cold Chain

มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิมาตรฐาน Q Cold Chain

เรื่องต้องรู้! ของผู้ประกอบการที่รับงานขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร กับมาตรฐาน ‘Q Cold Chain’

0
จากแนวโน้มการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อาหารแช่เย็นแช่แข็งที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ ถือเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจเกี่ยวกับคลังสินค้าห้องเย็นและการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Cold Chain ที่กำลังได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมากได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย...