Home Tags ยกระดับการกำกับใช้ยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย

Tag: ยกระดับการกำกับใช้ยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย

ขนส่งฯ ยกระดับการกำกับดูแลรถจากต่างประเทศที่วิ่งในประเทศไทย

0
กรมการขนส่งทางบก ยกระดับการกำกับดูแลการใช้ยานพาหนะต่างประเทศในประเทศไทย ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำระบบการกำกับดูแลยานพาหนะข้ามพรมแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android...