Home Tags ยอดจดทะเบียนรถโดยสารครึ่งปี

Tag: ยอดจดทะเบียนรถโดยสารครึ่งปี

สาเหตุที่ทำให้รถโดยสารจดทะเบียนครึ่งปีเพียง 600 คัน

0
จากการรายงานของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้มีรถโดยสารจดทะเบียนในครึ่งปีแรกเพียงแค่ประมาณ 600 คันเท่านั้น ซึ่งคนในวงการรถโดยสารต่างมองว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก ผู้ที่ทำให้เป็นเช่นนี้ก็มีทั้งเอกชนและกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก่อให้เกิดเอง ...