Home Tags ยางดีสโตน DEESTONE

Tag: ยางดีสโตน DEESTONE

Deestone ยางของคนไทย ที่เข้าใจผู้ใช้รถ นิยมใช้ในรถทุกกลุ่ม คุ้มค่าในราคาที่จ่ายไป

0
คุ้มค่า ทนทาน วิ่งได้นาน ปลอดภัยทุกเส้นทางกับดีสโตนและมั่นใจยิ่งขึ้นด้วย Road Hazard Warranty...

“ยางดีสโตน” ขวัญใจรถผู้ใช้รถ คุ้มค่า ทนทาน วิ่งได้นาน ปลอดภัยทุกเส้นทาง

0
คุ้มค่า ทนทาน วิ่งได้นาน ปลอดภัยทุกเส้นทางกับดีสโตนและมั่นใจยิ่งขึ้นด้วย Road Hazard Warranty...
ยางรถเพื่อการพาณิชย์ “ดีสโตน (Deestone)”

Deestone ตำนานยางล้อคนของไทย ขวัญใจผู้ใช้รถเพื่อการพาณิชย์

0
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้ใช้รถเพื่อการพาณิชย์มีตัวเลือกอย่างมากมายในการเลือกซื้อยาง ซึ่งยางรถยนต์แต่ละประเภทนั้นมีหน้าที่และความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกันออกไป แม้ว่าภายนอกลักษณะจะดูคล้ายกันก็ตาม โดยเฉพาะยางรถเพื่อการพาณิชย์ที่ส่วนใหญ่แล้วต้องคำนึงถึงในเรื่องการบรรทุกของหนัก เพราะจำเป็นต้องเลือกยางรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานโดยเฉพาะ ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อความคล่องตัวและยึดเกาะกับถนนได้ดี รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่เป็นหลัก...