Home Tags “ยานยนต์ไร้คนขับ” หรือ Autonomous Vehicles

Tag: “ยานยนต์ไร้คนขับ” หรือ Autonomous Vehicles

Autonomous Vehicles ยานยนต์ไร้คนขับ กับงานขนส่งและโลจิสติกส์

‘ยานยนต์ไร้คนขับ’ กับงานขนส่งและโลจิสติกส์ มีประโยชน์อย่างไร?

0
“ยานยนต์ไร้คนขับ” หรือ Autonomous Vehicles ได้เริ่มเข้ามาถึงอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเทคโนโลยีนี้นับว่าช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยด้านงานขนส่ง ตลอดจนลดทุนในระยะยาวได้อย่างดีเยี่ยม...