Home Tags ยื่นหนังสือขอให้ บขส. ขยายเวลาให้รถตู้หมดอายุที่เดินรถในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้เดินรถต่อไปก่อนอีก 2 ปี

Tag: ยื่นหนังสือขอให้ บขส. ขยายเวลาให้รถตู้หมดอายุที่เดินรถในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้เดินรถต่อไปก่อนอีก 2 ปี

สมาคมธุรกิจรถตู้ ตจว. ขอยืดเวลารถหมดอายุ กับ บขส.

0
นายกสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ยื่นหนังสือขอยืดเวลารถตู้หมดอายุอีก 2 ปี ต่อ บขส. หลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19...