Home Tags ยูพีเอส

Tag: ยูพีเอส

“ยูพีเอส” เสริมแกร่งเครือข่ายเชื่อมโยงการค้าในเอเชีย

0
ยูพีเอสขยายขอบข่ายบริการครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 1.4 ล้านรหัสไปรษณีย์ใน 41 ประเทศและเขตการปกครองทั่วเอเชียแปซิฟิก รับแนวโน้มการเติบโตในภูมิภาค เสริมศักยภาพด้วยขอบข่ายบริการกว้างขึ้นและจัดส่งสินค้าเร็วยิ่งขึ้น...