Home Tags รถกึ่งพ่วง

Tag: รถกึ่งพ่วง

รถพ่วง รถเพื่อการพาณิชย์ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

รถพ่วงเป็นรถเพื่อการพาณิชย์อีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ที่ใช้ขนส่งสินค้าข้ามภูมิภาคหรือแม้กระทั่งการนำสินค้าไปส่งที่ท่าเรือเพื่อดำเนินการขนส่งทางเรือต่อไป หรือการขนวัตถุสิ่งของต่าง ๆ โดยรถพ่วงเป็นรถที่ไม่มีเครื่องยนต์สำหรับใช้ขับเคลื่อนตัวเอง จึงไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตนเอง ต้องมีแรงภายนอกมาลากจูง...