Home Tags รถค้างภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับ

Tag: รถค้างภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับ

จอดรถไว้ไม่ได้ใช้ ต้องแจ้งขนส่งฯหากไม่ต่อภาษี จะถูกระงับทะเบียนทันที

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!! กรณีหยุดใช้รถ เลิกใช้รถ หรือรถชำรุดสูญหาย เป็นเหตุให้รถใช้งานไม่ได้ทุกกรณี ต้องแจ้งการไม่ใช้รถ...