Home Tags รถตุ๊กตุ๊ก

Tag: รถตุ๊กตุ๊ก

‘บ้านปู เน็กซ์’ จับมือ ‘UMT’ ขยายพื้นที่ให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMi ครอบคลุมกว่า 2,000 จุด ทั่วกรุงเทพฯ

0
‘บ้านปู เน็กซ์’ และ ‘UMT’ ร่วมผลักดันการใช้ ‘สมาร์ทโมบิลิตี้’ (Smart...

รัฐช่วยกลุ่มรถขนส่งสาธารณะ ให้ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าเพิ่มช่องทางและโอกาสทำรายได้

0
กรมการขนส่งทางบก  เผย!!!  รัฐบาลช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ  ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ...

แท็กซี่-ตุ๊กตุ๊ก รู้ไว้ ติดโฆษณาจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีงาม และไม่ขัดต่อประกาศของกรมการขนส่งทางบก

0
กรมการขนส่งทางบก ขยายโอกาส!! รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถยนต์บริการ สามารถติดโฆษณาบนตัวรถและภายในรถได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติม...