Home Tags รถบรรทุกวัตถุอันตราย

Tag: รถบรรทุกวัตถุอันตราย

รถบรรทุก วัตถุอันตราย

สัญลักษณ์วัตถุอันตรายท้ายรถบรรทุก ความเสี่ยงและเครื่องหมายที่ควรต้องรู้  

0
หลายครั้งที่เราเห็นข่าวการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถบรรทุกวัตถุอันตราย เช่น สารเคมี ก๊าช น้ำมัน รวมถึงวัตถุไวไฟประเภทต่างๆ ก็มักจะก่อให้เกิดความเสี่ยหายรุนแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากกว่าอุบัติเหตุจากรถทุกประเภท...