Home Tags รถบรรทุกอ้อย

Tag: รถบรรทุกอ้อย

sugar-cane-harvesting รถตัดอ้อย” ลดปัญหาด้านแรงงาน ลดการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ

“รถตัดอ้อย” ลดปัญหาด้านแรงงาน ลดการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ

0
เมื่อสัปดาห์ก่อนโรงงานน้ำตาลทรายทั้ง 57 โรงทั้งประเทศ ได้เตรียมความพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดและหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐที่ต้องการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5...
รถบรรทุกขนอ้อย รถขนอ้อยให้ปลอดภัยใน

10 แนวทางเพื่อผู้ประกอบการรถบรรทุก ใช้รถขนอ้อยให้ปลอดภัยในช่วงฤดูกาลเปิดหีบ

0
เนื่องจากช่วงปลายปีจะอยู่ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ซึ่งในแต่ละปีจะมีการใช้รถบรรทุกทำการขนส่งอ้อยจากไร่ไปยังโรงงานผลิตน้ำตาลโดยใช้เส้นทางร่วมกับการสัญจรทั่วไปของประชาชน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนของประชาชน และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันมีสาเหตุจากการใช้รถขนส่งอ้อย ในจังหวัดที่มีโรงงานน้ำตาลจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้รถบรรทุกขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลในเขตพื้นที่จังหวัดตัวเอง...

ขนส่งฯ ลงดาบ “รถบรรทุกอ้อยมักง่าย” หลังทำอ้อยหล่นเกือบเกิดอุบัติเหตุ ที่ จ.สระแก้ว

0
กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ต้องทำได้ ต้องทำให้ได้” ได้โพสต์ข้อความ สุดทน!! โพสต์ด่ารถอ้อยมักง่าย ทำอ้อยตกหล่นเกือบเกิดอุบัติเหตุ...