Home Tags รถบัสนำเที่ยว

Tag: รถบัสนำเที่ยว

สิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าพิจารณาเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมา

4 สิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าพิจารณาเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมา

0
หลังจากประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นได้ว่ามีคนเดินทางเป็นหมู่คณะมากขึ้นและมีความต้องการใช้บริการเช่ารถโดยสารเพื่อใช้ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น วันนี้ BUS &...
การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย กระทบท่องเที่ยว รถบัส

ครบรอบ 1 ปี ที่โควิด-19 ทำธุรกิจท่องเที่ยวทรุด-รถทัวร์หลายรายไม่รอด

0
นับจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนัก รวมถึงกลุ่มธุรกิจทัวร์ที่อยู่ในภาวะว่างงานเป็นจำนวนมาก นั่นเป็นเพราะการระบาดของโรคดังกล่าวกระจายไปทั่วโลก ทำให้ในหลายประเทศต้องห้ามเที่ยวบินจากประเทศอื่นบินมายังประเทศตัวเอง รวมถึงประเทศไทยเองก็เช่นกัน ในส่วนผู้ประกอบการรถโดยสารท่องเที่ยว...

“สกุลฎ์ซี” จับมือ “อะเมซิ่ง บัสทัวร์”พัฒนารถนำเที่ยวเป็น EV Bus พร้อมวิ่งปลายปีนี้

0
“สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น” ผนึกกำลัง “อะเมซิ่ง บัสทัวร์” ปรับปรุงรถให้เป็นรถบัสไฟฟ้า EV...