Home Tags รถพุ่มพวง

Tag: รถพุ่มพวง

รถพุ่มพวง ขายกับข้าว รถทำมาหากิน

รถขายกับข้าว ขายของสด ทำไมถึงเรียก “รถพุ่มพวง”

0
หลายคนอาจสงสัย รถขายกับข้าว ขายของสด ทำไมถึงเรียก “รถพุ่มพวง” ที่รถขายกับข้าว ขายของสด ถูกเรียกว่า...
“จุรินทร์” แก้ปัญหาราคาผักแพง ส่งโมบายผักราคาส่ง 50 คัน

“จุรินทร์” แก้ปัญหาราคาผักแพง ส่งโมบายผักราคาส่ง 50 คัน บุกทั่วกรุงเทพและปริมณฑล 1 เดือนเต็ม

0
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงราคาผักแพง นายจุรินทร์ กล่าวว่า...