Home Tags รถยนต์อีซูซุใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10

Tag: รถยนต์อีซูซุใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10

อีซูซุยืนยันกับภาครัฐ… “รถอีซูซุทุกรุ่น…มั่นใจพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10

0
คุณนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมกิจการกลุ่มอีซูซุที่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์...