Home Tags รถส่งสินค้า

Tag: รถส่งสินค้า

truck buddy

TRUCK BUDDY ผู้ช่วยที่ดีสำหรับผู้ขนส่งและเจ้าของสินค้า

0
สำหรับการขนส่งแล้วหากเจ้าของสินค้ามีปัญหาเกี่ยวกับความยุ่งยากในการหารถเสริม ใช้เวลาหารถส่งสินค้านาน ไม่ไว้วางใจผู้ขนส่งรายใหม่ และติดตามสถานะรถขนส่งไม่ได้ ในขณะเดียวกันทางผู้ขนส่งสินค้าเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับ การไม่มีงานขนสินค้า ต้องวิ่งตีกลับด้วยเที่ยวเปล่า...