Home Tags รถเมล์EV

Tag: รถเมล์EV

ขสมก

เริ่มแล้ว! กับครั้งแรกในไทย สวทช. – เครือข่ายรถโดยสารไฟฟ้าไทย เปิดตัวและส่งมอบ ‘4 ต้นแบบ EV BUS’

เพื่อเตรียมต่อยอดสู่ระดับอุตสาหกรรมการผลิตและออกแบบการบริการในอนาคต  ขสมก. ได้เปิดตัวครั้งแรกแล้วกับ 4 ต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าคนไทยทำ ดัดแปลงจากรถเมล์ ขสมก....