Home Tags รถแท็กซี่

Tag: รถแท็กซี่

เตรียม!ปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่เพื่อผู้ขับและเพื่อประชาชนที่ใช้บริการทุกคน

0
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาผลกระทบจาก การปรับอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI...

รัฐช่วยกลุ่มรถขนส่งสาธารณะ ให้ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าเพิ่มช่องทางและโอกาสทำรายได้

0
กรมการขนส่งทางบก  เผย!!!  รัฐบาลช่วยเหลือผู้ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ  ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” ในฐานะร้านค้าได้ เพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพ...