Home Tags รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ

Tag: รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ

ขนส่งฯ คุมเข้ม!!! การเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง ด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องปลอดภัย

0
กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! การเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทงด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องปลอดภัย สภาพรถมั่นคงแข็งแรง พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้านผู้โดยสารขอให้คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางนายธานี...

ขนส่งฯ ออกประกาศรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติแล้ว

0
กรมการขนส่งทางบก ประกาศ!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทสามารถ จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารได้ตามปกติ โดยต้องไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในการจดทะเบียนรถ ย้ำ!!! ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง...