Home Tags รถไฟจีน-ลาว

Tag: รถไฟจีน-ลาว

รถไฟจีน-ลาว

ทางรถไฟจีน-ลาว ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอวี้ซีแห่งมณฑลยูนนาน

0
เมื่อวันท่ี่วันที่ 3 มกราคม 2565 ที่๋ผ่านมา บริการรถไฟขนส่งระหว่างประเทศจีน-ลาว ได้เปิดให้บริการครบหนึ่งเดือน...