Home Tags รถไฟชบวนพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

Tag: รถไฟชบวนพิเศษช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

รฟท.จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร อำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

0
การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเส้นทางสายเหนือ อีสาน ไป-กลับ จำนวน 12...