Home Tags รฟท. นำร่องเปิดให้บริการขนส่งพัสดุรายย่อย

Tag: รฟท. นำร่องเปิดให้บริการขนส่งพัสดุรายย่อย

ตั้งแต่วันนี้ รฟท. นำร่องเปิดให้บริการขนส่งพัสดุรายย่อย ประเภทหีบห่อวัตถุ เส้นทางสายใต้

0
เนื่องด้วยวิกฤตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อภาระค่าของชีพของหลายคนรฟท. จึงได้ดำเนินมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่คนไทย โดยนำร่องเปิดให้บริการขนส่งสินค้าพัสดุรายย่อย ประเภทหีบห่อวัตถุไปกับขบวนรถสินค้า เส้นทางสายใต้ แบบราคาประหยัด เพื่อช่วยให้ประชาชน...