Home Tags รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Tag: รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

“ชัชชาติ” เปิดมุมมองเศรษฐกิจไทยมั่นใจขนส่งสิบล้อยังไปต่อได้

0
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี...