Home Tags ระบบบริหารงานขนส่ง (Transport Management Solution : TMS)

Tag: ระบบบริหารงานขนส่ง (Transport Management Solution : TMS)

‘ระบบ VRP’ ดีอย่างไร? เมื่อนำมาใช้ในธุรกิจขนส่ง

0
ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ถือเป็นปัญหาที่ผู้พัฒนาโซลูชั่นและผู้ประกอบการศึกษาหาทางแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งคือ การที่ผู้ขนส่งต้องออกแบบเส้นทางการส่งสินค้าให้ผู้รับบริการ โดยปัญหาท้าทายที่มีมาตลอด ประกอบด้วย หากจำนวนผู้รับบริการมีจำนวนมาก...

TMS ระบบจัดการงานขนส่ง สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ

0
 รู้หรือไม่ว่า สนามธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยในขณะนี้ มีการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่และผู้ประกอบการข้ามอุตสาหกรรมมากมายหลายเจ้า เช่น จากเป็นผู้ผลิตผันตัวมาเป็นผู้ให้บริการขนส่ง หรือผู้เล่นรายใหม่จากอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาในสายธุรกิจขนส่ง ทำให้ตลาดนี้มีการแข่งขันรุนแรง...