Home Tags ระวังสินค้าเสียหาย

Tag: ระวังสินค้าเสียหาย

ระวังให้ดีอย่าให้สินค้าทุกชิ้นเกิดความเสียหายเด็ดขาด!

ในการจะส่งสินค้าแน่นอนว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกที่ควรให้ความใส่ใจและระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะบางครั้งสินค้าก็อาจจะเกิดความเสียหายโดยเฉพาะสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่ยิ่งขนาดใหญ่มากแค่ไหนหากป้องกันไม่ดีก็อาจจะเกิดความเสียหายได้ง่ายแต่เพื่อให้สินค้าของคุณรอดพ้นจากความเสียหาย เรามีวิธีง่าย ๆ มาฝาก   ดูแลและระวังอย่างไร? ขนาดของสินค้าต้องชัดเจน ขนาดสินค้ารวมไปถึงน้ำหนักมีผลต่อการขนส่งสินค้ามากโดยเฉพาะสินค้าใหญ่ เพราะจะเป็นตัวช่วยบอกให้คุณและบริษัทขนส่งรู้ว่าควรใช้บรรจุภัณฑ์...