Home Tags รางวัล ELMA

Tag: รางวัล ELMA

รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นทางด้านโลจิสติกส์การค้า (Excellent Logistics Management Award: ELMA)

รู้จักรางวัล ELMA ตัวช่วยการันตีคุณภาพด้านขนส่งและโลจิสติกส์จากภาครัฐ

0
ปัจจุบันภาคโลจิสติกส์ ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจในยุคอีคอมเมิร์ซ ทั้งยังเป็นตัวแปรที่ทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความได้เปรียบคู่แข่งได้อย่างมหาศาล เพราะการมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีนั้น สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้อีกด้วย ที่ผ่านมาจะพบว่าตลาดโลจิสติกส์ของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น...